Vaisingumo angelas

Kategorija:
Ką kalba angelai

Vaisingumo angelas

Vaisingumo angelas mums kalba, jog gyvybė, suteikta Kūrėjo, nėra duota šiaip sau. Ji įpareigoja pateisinti savo buvimą Žemėje tiek mintimis, tiek žodžiais, tiek ir darbais.„ Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių (Jn 15, 1-8)”, – primena angelas, įspėjantis, jog gyvenimas tik dėl savęs – bergždžias ir nykus.

Į ką kreipsi dėmesį – tas didės. Jei tai bus gerumas ir meilė – jų vijokliai apsivis sutiktų žmonių širdis ir jos atgis –sveiks ir skleisis nuostabiausiais žiedais. O šie rudeniop pavirs sunokusiais vaisiais ir subrandins savyje dar daugiau gerumo sėklų…
Vaisingumo angelas kviečia – nebūkime bergždi. Dalinkimės gerumu.