Švelnusis ir kantrusis brolio angelas

Kategorija:
Ką kalba angelai

Švelnusis ir kantrusis brolio angelas

Ilgai nežinojau, kokias spalvas taikyti brolio angelui. Jis su šeima gyvena Jungtinėje Karalystėje. Bet rankos pačios vėrė švelniai melsvus bei rožinius siūlus. Juk nevyriška? – bandžiau priešintis ir tuomet supratau – tai krikšto spalvos. Penki brolio vaikeliai, penkerios krikštynos Lietuvoje, penkios išsiilgtos viešnagės pas saviškius.

Šis tėviškos kantrybės ir meilės angelas tarsi primena Jėzaus žodžius: „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė.“ Kas jau kas, o brolis tai žino… Tiek angeliškos kantrybės, rūpesčio, tėviško pasiaukojimo, meilės, išmonės su vaikais telpa jame.