Raudonasis Tiesos Angelas

Kategorija:
Ką kalba angelai

Raudonasis Tiesos Angelas

Šį krauju trykštantį Tiesos angelą norėčiau paskirti savo vyrui. Palinkėti jam ir sau išmokti priimti kito tiesą. Be paniekos, savęs išaukštinimo, o kito žeminimo. Tolerancijos stoka – šių dienų rykštė. Kiekvienas iš mūsų turime laisvą valią ir savo vidinį stuburą, kurį privalome išlaikyti. Antraip savęs negerbsime.

Tiesos angelas tarnauja Gėriui ir kviečia jį skleisti į aplinką, pradedant nuo savęs. Jo širdis srūva krauju, matydama, kad Blogio armija pasauly ima viršų; kad žmonės pasiduoda tamsiųjų jėgų vilionėms dėl patogesnio kasdienio gerbūvio. Tai Angelas-Karys, šiuo gyvenimo etapu besimokantis kariauti be kalavijo rankose, nešantis rankose taiką ir pagarbą kito matymui.

Raudona spalva įspėja, kad būtume budrūs prieš šiuo metu vykstantį valdžios manipuliavimą žmonėmis, nesiskaitymą su jų laisva valia… Liejasi kraujas ir nebūtinai tiesiogine prasme. Sąmoningas visuomenės skaldymas, baimės ir neapykantos žmogaus žmogui sėjimas yra baisesnis už atvirą ugnį. Baisiausia toji nematoma Dievo koronės pusė, sukėlusi ir dar vis tebekelianti žmogaus sąžinės atrofiją, kai draugas išduoda draugą, kai vaikai bijo lankyti tėvus, o tėvai – išeiti į parka, nes ten pilna neatsakingų žmonių…

Keliaudami su šeima po Afriką buvome Ruandoje, Kigalio genocido muziejuje. Visai neseniai, kai Lietuva žengė pirmuosius Nepriklausomybės žingsnius, 1994 m. balandžio 7 d. Kigalyje įvyko kruvinos Ruandos genocido žudynės. Priežastys tos pačios. Žmonės buvo priešinami vieni su kitais. Dvi etininės žmonių grupės – tutsiai ir hutai – buvo dirbtinai sukiršinti. Rezultate – masinis tautos genocidas. Ar ir mes to siekiame? Galimybių pasais ir negalinčiais jų turėti (nes sąžinė neleidžia), pasiskiepijusiais ir nenorinčiais to daryti (nes kitokiais būdais sveikatą stiprina), tikinčiais koronos giltine ir vadinančiais ją eiliniu Didžiosios Farmos triuku…

Panašu, kad dar ilgai šis ryškiai raudonas Temidės apdaras pulsuos krauju… O galbūt ir tikro kraujo aukų prireiks, kad pagaliau būtų pasotinti pasaulio galingieji, nuo aukštų sostų besižvalgantys į Žemę ir žaidžiantys savo sudėtingus šachmatų žaidimus, kuriuose mes, maži žmogeliai, tik eiliniai pėstininkai. Visai jiems nerūpintys. Todėl turintys pagalvoti apie save ir kitus. Esančius šalia. Būkime budrūs, išlaikykime sveiką protą ir pagarbą vieni kitiems, prisiimkime atsakomybę už savo mintis, žodžius ir veiksmus. Kad vėliau netektų gailėtis, – sako Tiesos angelas.